Kdo v resnici zavaja, kdo je za tribuno in kdo tribuno blokira?

Če kaj, potem je v zadnjih dneh Maribor v znamenju Zahodne tribune Ljudskega vrta. Govora je predvsem o četrtkovi seji mestnega sveta, ko bi lahko bila usoda prenove Ljudskega vrta pod streho, a žal temu potem ni bilo tako. Ker je prav, da občani vedo, kako kdo kdaj glasuje, sem tistega večera objavil uradni izpisek glasovanja, čemur pa so sledili zelo burni odzivi. Celo tako burni, da bi naj nekaterim mestnim svetnikom grozili, pri čemer pa so ti svetniki potem s prstom kazali name. Da sem za to torej kriv jaz.


Moja objava rezultatov glasovanja, ki je sprožila burne odzive v javnosti


Temu je sledilo izmotavanje posameznih mestnih svetnikov iz neugodne situacije, v kateri so se znašli, potem neka pojasnjevanja brez repa in glave in seveda kazanje s prstom nazaj. Pač klasični obrambni mehanizem, ki jim ga seveda ne zamerim.

Ob vseh teh burnih debatah pa so se pojavila tudi nekatera vprašanja, izjave in očitki, ki so jih sprožili prej omenjeni mestni svetniki, s čemer so vso krivdo hoteli prevaliti na župana in njegovo ekipo.

Ob izbruhu vseh teh informacij in dezinformacij je tako zdaj precej ljudi zmedenih, saj seveda ne poznajo ustroja delovanja mestnega sveta, prav tako pa tudi ne poznajo podrobnosti pri urejanju dokumentacije pri tovrstnih gradnjah. Vse, kar si Mariborčanke in Mariborčani želijo je, da čimprej dobimo celovito prenovljeno Zahodno tribuno Ljudskega vrta in da bo to končno biser, ki bo sijal v celoti, ne le na nekaterih delih. Prav to si želi tudi župan z ekipo.

Vse, kar si Mariborčanke in Mariborčani želijo je, da čimprej dobimo celovito prenovljeno Zahodno tribuno Ljudskega vrta in da bo to končno biser, ki bo sijal v celoti, ne le na nekaterih delih. Prav to si želi tudi župan z ekipo.

Ker pa je bilo v preteklih dneh navrženih precej vprašanj, podtikanj in dezinformacij, bom skušal tukaj na njih celovito odgovoriti. Pri 150-em komentarju pod mojo objavo sem namreč obupal in nehal odgovarjat, ker enostavno nisem imel več časa. Zato pa so tukaj zbrani odgovori na nekatere glavne očitke:

 1. “Župan je Zahodno tribuno uvrstil v proračun v zadnjem letu njegovega mandata, pred volitvami. Župan si naj svojo volilno kampanjo plača sam!”

  V tem očitku oz. izjavi ene od mestnih svetnic je pravzaprav skrit odgovor na ključno vprašanje. Gre torej za dejstvo, da, kot pravijo, si menda vsi mestni svetniki želijo prenove Zahodne tribune, moti jih le to, da bi se prenovila v zadnjem letu mandata župana dr. Andreja Fištravca. To je tisto, kar jih pri tem najbolj boli. Če bi bilo to pod Kanglerjem, bi bila to čisto druga slika, tukaj pa ne gre za nič drugega kot za blokiranje zaradi jemanja zaslug.
 2. “Zahodna tribuna je že vrsto let potrebna prenove. Župan je pred volitvami obljubljal prenovo Zahodne tribune ‘v najkrajšem možnem času’. Zakaj bi se naj to zgodilo šele zdaj, v zadnjem letu njegovega mandata?”

  Projekt prenove Zahodne tribune Ljudskega vrta smo vseskozi načrtovali v sodelovanju z vodstvom NK Maribor. Vodstvo kluba je že leta 2015 prišlo s predlogom projekta prenova, ki je tudi zdaj naša osnova. Kaj drugega kot to, da gremo v prenovo Zahodne tribune v najkrajšem možnem času, pa župan v času pred volitvami niti ni mogel obljubiti. Ker finančno stanje, ki smo ga podedovali od bivših županov je bilo več kot grozno. Pa tukaj ne želim jamrati, ampak zgolj navesti dejstva v obliki številk. Zaradi nespametnih odločitev bivšega župana Soviča smo bili prisiljeni poravnati 7,5 MIO EUR težko odškodnino podjetju Arriva. Zaradi plenilskega projekta radarjev, ki nam ga je zakuhal bivši župan Kangler, smo se morali poravnati za 7,3 MIO EUR odškodnine Iskri. Zaradi stare zgodbe bivšega župana Križmana s podjetjem Aquasystems, smo morali poravnati 6 MIO EUR temu podjetju. Zaradi propada Kanglerjevega projekta Univerziada, smo morali plačati 335.000 EUR poravnave Univerzitetni športni zvezi. Zaradi prekinitve koncesije s Florino smo morali temu podjetju plačati 400.000 EUR odškodnine. In to vse v tem mandatu – župana dr. Andreja Fištravca!

  A to še ni vse! Prejemki v proračun s strani dohodnine so bili v času župana Fištravca bistveno nižji kot v času ex župana Kanglerja. Natančneje: v 4 letih županovanja Kanglerja (2009-2012) je v proračun iz naslova dohodnine priteklo za 210 MIO EUR prejemkov. V 4 letih županovanja Fištravca (2013-2016) je v proračun iz naslova dohodnine priteklo za 197 MIO EUR prejemkov. Že tukaj gre za -13 MIO EUR manj na prihodkovni strani, medtem ko je bilo treba plačati kar za 22 MIO EUR nekih odškodnin in poravnav, ki so posledica škodljivih odločitev bivših županov. To je približno tako, kot da nekemu delavcu najprej bistveno znižajo plačo, potem pa ga doma čakajo sodne odločbe za plačilo grehov, ki jih je storil njegov predhodnik. V takem stanju se je torej nemogoče it kakšnih investicij. A ker je župan Fištravec želel, da se Zahodna tribuna sanira čimprej, je že na začetku mandata iskal možnosti za javno-zasebno partnerstvo. To pomeni, da bi šli v investicijo z zasebnikom, ki bi v prenovo vložil svoj denar, zato pa bi potem določeno število let lahko z delom stadiona upravljal. Konkretno je bil predlog, da bi poleg Zahodne tribune zgradili še parkirišča (ali trgovski center), s katerim bi potem zasebnik določeno število let upravljal. Žal interesenta za kaj takega nismo našli. V lanskem letu smo poplačali zadnji obrok odškodnine Arrivi, letos poravnavo Iskri za radarje, pred tem pa še vse zgoraj navedeno in zdaj je občina čista teh bremen iz preteklosti. Poleg tega smo se uspeli dogovoriti z banko, da že obstoječe kredite reprogramira v veliko bolj ugodne kot so bili (iz EURIBOR +1,9% na EURIBOR +0,9%), tako da smo tudi pri tem nekaj privarčevali.
  Tako pridemo v leto 2018, ki je prvo leto, ko dejansko lahko gremo v investicijo prenove Zahodne tribune Ljudskega vrta. Ja – to je tudi “najkrajši možni čas”, kot je pred volitvami obljubil župan Fištravec.
 3. “Pelko z objavo izpisa o glasovanju zavaja! Tukaj sploh ni šlo za to, ali je nek mestni svetnik za ali proti Zahodni tribuni, ampak za to, ali se naj spremembe proračuna 2018 obravnavajo po hitrem ali po dolgem postopku!”

  Prav nič nisem zavajal! Zapisal sem: Danes bi lahko bila znana usoda Ljudskega vrta, ampak je žal večina mestnih svetnikov glasovala proti odločitvi po hitrem postopku”. Seveda – šlo je za predlog Kanglerjevega kamerada Mikla, da se o spremembah proračuna odloča po dolgem in ne po hitrem postopku. POSLEDICA takšne odločitve pa je, da v četrtek v nobenem primeru ne bi mogli odločiti o usodi Zahodne tribune ljudskega vrta. To je tudi bistvo vsega! Vsako glasovanje ima svoje POSLEDICE in o tem govorimo.
  Saj tudi ko so v Kanglerjevih časih mestni svetniki potrdili radarje, v besedilu glasovanja ni pisalo: “ali ste za ali proti radarjem?”, ampak se je glasovalo o odloku, katerega POSLEDICA pa je bila uvedba radarjev. Zato so vse obrazlage in očitki o manipulaciji tukaj odveč. Dejstvo, ki ga nihče ne more zanikati je, da bi lahko o usodi Ljudskega vrta odločili že v četrtek, ampak nismo mogli, ker je večina glasovala PROTI hitremu postopku sprejemanja sprememb proračuna 2018. Vse ostalo nakladanje je torej zgolj pesek v oči in reševanje lastnega ugleda pred zgroženo javnostjo.
  Še enkrat ponavljam: Vsak, ki je v četrtek glasoval PROTI sprejemanju sprememb proračuna 2018 po hitrem postopku, je kriv, da v petek zjutraj nismo mogli začeti z urejanjem nekatere dokumentacije za prenovo Ljudskega vrta.
  Zatorej – če si ZA prenovo Zahodne tribune, potem se tako tudi obnašaj!
 4. “Župan z ekipo želi izsiliti sprejetje sprememb proračuna 2018 po hitrem postopku, ker je v njega zapakiral tudi nekatere sporne investicije in o tem želimo razpravljati, ampak če gremo po hitrem postopku, razprava o tem ni mogoča! Tukaj ne gre le za 4 MIO EUR za Zahodno tribuno, ampak kar za 130 MIO EUR in o tem ne moremo razpravljati po hitrem postopku!”

  Tudi to ne drži! Proračun 2018 je namreč bil sprejet že marca letos in to po dolgem postopku, v dveh fazah. O njem smo konkretno razpravljali in ga sprejeli.
  Tukaj pa gre za SPREMEMBE proračuna in še NIKOLI V ZGODOVINI Mestne občine Maribor se o spremembah proračuna ni odločalo po dolgem postopku. Nikoli! Niti pod Križmanom, niti pod Sovičem in niti pod Kanglerjem! Kar je tudi logično! Seveda zato, ker gre le za spremembe in ko gre za spremembe, se ne razpravlja o celotnem proračunu (kar smo počeli že marca), ampak le o spremembah in o dodatnih predlogih. Poleg tega je župan večino predstavnikov svetniških skupin povabil na razgovor že 14 dni pred tem, da bi skupaj predebatirali predlog sprememb proračuna, da bi tako le-ti še pred sejo dali svoje predloge, ki bi jih potem, ob dogovoru, lahko že implementirali v predlagano verzijo dokumenta. Pa tega niso storili oz. niso hoteli priti, razen redkih izjem, ki smo jim skladno z možnostmi tudi ugodili. Morda zato, ker na razgovoru niso vključene kamere in se jim nastopaštvo ne bi obneslo?
  Sprememb proračuna, o katerih je torej govora, je za 26 MIO EUR in o vsem tem bi lahko v četrtek razpravljali, na vsa vprašanja bi mestni svetniki lahko dobili odgovore. Poleg obnove Zahodne tribune gre tu pretežno še za dodatna sredstva za ureditev zelenih površin, za preplastitve uničenih cest, za ureditev industrijske cone Tezno, za končno ureditev Koroške ceste, za nakup objekta (bivši Merkur na trgu Leona Štuklja) za mariborsko knjižnico …

  Še nikoli v zgodovini Mestne občine Maribor se spremembe proračuna niso odločale po dvofaznem postopku! Zakaj torej Kangleristi to zahtevajo prav zdaj?

  Veliko od naštetega bo v večini financirano s strani evropskih ali državnih sredstev, občina pa mora priskrbeti svoj delež financiranja. To je v glavnem tisto, kar je “zapakirano” tu zraven. In o vsem tem bi lahko v četrtek razpravljali, dobili odgovore in na koncu potrdili. V petek zjutraj pa bi lahko na občini že začeli s pridobivanjem vse tiste dokumentacije (tudi za Ljudski vrt), ki je, preden investicija ni v proračunu, ne moreš pridobivati. Ampak žal tega v petek zjutraj še nismo mogli storiti!

   

 5. “Le zakaj se župan in njegova ekipa tako otepajo dolgega, dvofaznega postopka? Saj lahko vendar že takoj prihodnji teden opravimo drugo fazo in zadevo zaključimo!”

  Tudi to ne drži. Postopek je namreč takšen, da po sprejetih spremembah proračuna v prvi fazi, mora mestna uprava pripraviti dobesedni zapis razprave in odgovore na vsa vprašanja, ki so se v razpravi pojavila. Če uprava s tem maksimalno pohiti, potrebuje za to vsaj teden dni. Ko je to pripravljeno, se pošlje vabilo odborom, da dokument obravnavajo in se do njega opredelijo. Potem se pošlje vabilo za sejo mestnega sveta za drugo fazo. Vse to pa se lahko preskoči, če se spremembe proračuna sprejmejo v eni fazi (kot se je to dogajalo vsakič, odkar obstaja Mestna občina Maribor!) in se opravi razprava le o spremembah in dopolnitvah.
  Morda drži, da oni niso proti Ljudskemu vrtu, ampak bistvo vsega je, da hočejo preko tega zafrkavati župana. A fantje dragi – s tem zafrkavanjem ogrožate projekt Zahodne tribune Ljudskega vrta!
 6. “Kako je z dokumentacijo, ki je potrebna, da se prenova Zahodne tribune sploh lahko prične? Kako daleč ste s tem?” 

  Ker se je te tematike po “strokovno” lotil tudi večni kandidat za direktorja Nigrada Ficko, bom v zvezi z dokumentacijo odgovoril bolj kot ne njegovim trditvam.
  Kot vse kaže, je danes lahko že čisto vsak facebookar tudi strokovnjak za področje gradbeništva. Če od koga, si od gospoda Ficka resnično ne želimo modrovanj pri prenovi Ljudskega vrta.
  Vemo, da so profesionalna koža gospoda Ficka ceste, torej nizke gradnje in predlagam, da naj tudi v prihodnje usmeri energijo v to področje, ki ga (vsaj tako trdi sam) obvlada, visoke gradnje pa naj prepusti kompetentnim ljudem.
  V petek sem preko Sektorja za urejanje prostora MOM, ki skrbi za OPPN za zahodno tribuno Ljudskega vrta, dobil konkretne informacije v zvezi s tem.
  Sprejetje OPPN-ja (Občinski Podrobni Prostorski Načrt) je predvideno za november 2017 (s tem, da že obstoječi veljavni prostorski akt dovoljuje predvideno prenovo Zahodne tribune Ljudskega vrta!). Za pričetek izdelave projektne dokumentacije tako ne obstaja nobena ovira.
  Investicijska dokumentacija je že v izdelavi in za izvedbo le-te ni potrebno (skladno z ZJN3) javno naročilo, saj gre za naročilo male vrednosti.
  Ker je bil za prenovo Zahodne tribune že izdelan projekt Prostorske preverbe z idejno zasnovo prenove Zahodne tribune Ljudskega vrta, in ki je del projektne dokumentacije, bo za izvedbo PGD in PZI dokumentacije uporabljeno določilo 46. člena ZJN-3.
  PGD (projekt za Pridobitev Gradbenega Dovoljenja) se izdeluje 2 do 3 mesece, vzporedno se pripravi tudi PZI (Projekt Za Izvedbo).
  Revizija, če bo potrebna, se izvaja samo za del projektne dokumentacije (in ne za celotno projektno dokumentacijo), zato je ta rok cca. 1 mesec.
  Če je projektna dokumentacija (PGD) izvedena korektno, je lahko izdaja gradbenega dovoljenja v 2 mesecih (marca 2018).
  Razpis za izvajalca lahko poteka vzporedno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, pri čemer pridobljeno gradbeno dovoljenje NI pogoj za izvedbo/in končanje/ postopka javnega naročila izbire izvajalca.

Očitno je danes tako, da vsak, ki ima pet minut časa je lahko na Facebooku strokovnjak za vse. Kdo tu koga zavaja (in izvaja demagogijo) je več kot očitno. Naj se Ficko posveti svojim projektom in razmišljanjem. Tudi o tem, zakaj je moral zapustiti javni sektor, Maribor pa naj pusti lepo pri miru.

Ves čas opozarjamo, da se s sprejemom sprememb proračuna zelo mudi, če želimo izpeljati investicijo, ker brez namensko rezerviranih sredstev ni možno izvesti vsega navedenega v kratkih rokih, ki jih narekuje rokovnik Lige prvakov.

Biti mestni svetnik je zelo velika odgovornost. Vsako glasovanje na mestnem svetu ima takšne ali drugačne posledice in ne bom si dovolil, da me neki politični amaterji s podporo pristranskih medijev neutemeljeno označujejo za manipulatorja.

Dragi mestni svetniki, ki se te dni na veliko otresate odgovornosti, ki jo nosite kot mestni svetniki: Če niste sposobni nositi odgovornosti za odločitve, ki jih sprejemate v svoji funkciji, potem se v dobro Maribora raje umaknite!

V kolikor pa je vaš moto “Župan si naj svojo volilno kampanjo plača sam!” in je vaš cilj in prizadevanje, da se v Mariboru ne zgodi noben premik, ker ga ne vodi Vaš župan, oz. “vse kar je »dobro« za Maribor je slabo za »vas«”, je to sramotno in nedostojno funkciji mestnega svetnika!

Iz vsega tega pa je vendarle dobro to, da je sedaj Mariborčanom popolnoma jasno, da se županu dr. Andreju Fištravcu na mestnem svetu nagaja kolikor je le možno in to s političnim diskurzom po principu “Dobro za Maribor, dobro za politično kampanjo župana! Slabo za Maribor, slabo za župana!”.

Kako plehko in neodgovorno!

Zahodna tribuna Ljudskega vrta

Zahodna tribuna Ljudskega vrta v času Lige prvakov 2014

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *