Zakaj je mariborski proračun potrebno sprejeti?

Na včerajšnji seji mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki se je zavlekla v pozne večerne ure, smo sprejeli proračun MOM v prvem branju. Sprejeli smo ga soglasno, ker se je  Cerar-Janša-Kangler-Auer-Mesec opozicija odločila obstruirati (bojkotirati) nadaljevanje proračunske seje. Ja, prav ste prebrali. V Mariboru so se spaklali skupaj taki patroni, kot se ne bi mogli nikjer drugje v Sloveniji. Očitno jim je več pomenil počitek v domači postelji kot vztrajanje na seji in sprejem proračuna, ki je izredno pomemben za življenje v Mariboru.

Ni kaj, s tem so res pokazali svojo enotnost. Enotnost v blokiranju. A večina je menila drugače.

V okviru proračunske razprave sem prebral govor, ki ga objavljam tukaj:

Mestni proračun je najpomembnejši akt v občini, zato danes pričakujem kar obširno razpravo. Predvsem pričakujem argumentirano razpravo z jasnimi in realnimi pripombami, ki jih bo mestna uprava lahko v dobršni meri uvrstila v gradivo za drugo branje proračuna.

Če se ozrem po proračunu in začnem najprej pri odhodkih, namesto pri prihodkih, je takoj razvidno, da smo začeli šparat pri sebi. Na postavki mestnega sveta bo letos bistveno manj porabe kot lani. Res je, da v dobršni meri zato, ker so lani bile volitve, pa vendar bo del znižanja te porabe zato, ker bomo manj denarja namenili za financiranje političnih strank in za financiranje klubov svetnikov. Tudi postavko za plače in prispevke zaposlenih v mestni upravi smo znižali za 140.000 EUR. Če kdo torej pravi, da ne šparamo pri sebi, se moti.

Dejstvo je, da je na področju kulture predvidenega premalo denarja. Tudi na področju mladine ga je premalo. V Mariboru imamo dolgo športno tradicijo, veliko rekreativnih športnikov in tudi vse več profesionalnih športnikov, ki ime Maribora ponašajo v svet. Več denarja rabimo za šport.  Mnoge osnovne šole in vrtci so dotrajani, nekateri celo v takem stanju, da bi lahko uporabil že besedo “katastrofalno”. Na področju zdravstva je tudi premalo denarja. Na področju sociale bi potrebovali bistveno več. Veliko preveč je brezposelnih, zato bi morali zelo močno vlagati v vzpodbujanje gospodarstva. Imamo zelo aktivna društva invalidov, ki bi jih morali podpirati še bolj. Potem so tukaj nepogrešljivi gasilci, na katere se prepogosto spomnimo le takrat, ko jih najbolj potrebujemo, a takrat je ponavadi že prepozno. Da ne govorim o turizmu. Za vlaganje v turizem ni nikoli preveč denarja, saj so potrebe ogromne, dolgoročna korist pa neprecenljiva. Kmetijstvo? Absolutno premalo namenimo kmetijstvu! O cestah v Mariboru verjetno ne rabim zgubljati besed. Da bi vse ceste spravili v solidno stanje, bi potrebovali kupe milijonov.

Maribor je lep. A še mnogo lepši bi bil, če bi v njega vložili več denarja. V tem se zagotovo vsi strinjamo. Ker samo volja je premalo. Brez denarja žal pač ne gre. Zato razumem skoraj vse javno izražene očitke nekaterih mestnih svetnikov, da je na nekaterih področjih predvideno premalo denarja. Jaz bi tukaj dodal – ne le na nekaterih, ampak skoraj na vseh!

Prav zato pa bi bilo potrebno najprej pogledat prihodkovno stran, ki nam sporoča, koliko denarja lahko sploh pričakujemo, da bo steklo v občinsko blagajno. Tu pa se vsi skupaj soočimo s kruto realnostjo. Denarja ni dovolj! To tako pogosto dejstvo, s katerim se praktično povsod srečujemo v zadnjih nekaj letih, je realnost tudi pri občinskem proračunu. Pa se dajmo vprašati, zakaj je denarja danes premalo!

Glavni vir prihodkov proračuna je s tako imenovane povprečnine, ki jo vsako leto določi vlada Republike Slovenije in je iz leta v leto nižja. Lani je bila 536 EUR na prebivalca občine, letos je za prvega pol leta predvidenih 525 EUR, v drugi polovici pa 500 EUR. Znesek torej vztrajno pada, s tem pa se še toliko hitreje zmanjšuje najvažnejši vir na prihodkovni strani proračuna. Žal pa znesek, ki ga vlada vsako leto določi kot povprečnino ni enak za vse občine oz. se za vsako občino obračuna drugače. Po nekih nelogičnih in nerealnih kriterijih je Mestna občina Maribor ocenjena kot najbolj razvita občina v Sloveniji. Saj bi si vsi želeli, da bi to bilo res, a vendar ni. Se pa zaradi tega znesek povprečnine pomnoži s koeficientom, ki je na primeru Maribora skromnih 0,84. To pomeni še bistveno hujši padec prihodkov. Gre za krivično porazdelitev denarja s strani vlade Republike Slovenije in tukaj bo vlada morala hitro ukrepati, ker dolgoročno se tak način financiranja nikakor ne bo izšel. Po eni strani vlada občinam nalaga vse večje obveznosti, po drugi strani pa bistveno zmanjšuje ključni delež financiranja. Kot da to že ne bi bilo dovolj, pa na Mestno občino Maribor pade še ta krivični koeficient, ki ta prihodek še zniža. Močno upam, da se vlada Republike Slovenije zaveda stanja, v kakršno sili občine, predvsem mestne občine. Skrajni čas je, da se ta krivična porazdelitev denarja konča in da se center začne zavedati pomena Maribora. Glede na to, da je v trenutnem sklicu Državnega zbora kar nekaj poslancev iz Maribora, pri čemer jih je večina iz vladnih strank, upam, da se tega problema zelo zavedajo. Ne le Maribor, ampak vse mestne občine potrebujejo poseben zakon o mestnih občinah. Ljubljana tega seveda ne potrebuje, saj ima zakon o glavnem mestu. Ta zakon je za Ljubljano, ki se nahaja v centru Slovenije seveda ugoden. Maribor kot drugo največje mesto pa je tukaj spet izvisel.

Druga stvar pa so odhodki. Čeprav se moramo primarno ukvarjati z izdatki, ki so najbolj pomembni, bi jaz tukaj izpostavil tiste izdatke, ki so najbolj nezaželeni, ampak na žalost nujni. Gre za odškodnine od izgubljenih tožb, ki jih je MOM izgubila zaradi škodljivega ravnanja bivših županov. Gre za plačilo 2,7 MIO EUR plačila za izgubljeno tožbo proti Veoliji oz. današnji Arrivi. A to je le obrok, ki zapade letos. Drugo letos nas čaka spet naslednji obrok. Potem je tu odškodnina za izgubljeno tožbo proti Florini. Gre za 220.000 EUR, kar je tudi posledica škodljivega ravnanja bivšega župana. V tem trenutku so pred sodiščem 3 pravdne zadeve s strani denacionalizacijskih upravičencev, za katere pričakujemo, da bodo rešene letos, to pa pomeni, da smo prisiljeni za to planirati sredstva v višini 800.000 EUR. Če seštejemo samo te tri zadeve, gre skoraj za 4 MIO EUR stroškov, ki jih resnično ne bi želeli plačati v tem letu, ampak žal moramo. Žal je to padlo prav na nas.

Torej, če so prihodki vse manjši, ne moremo pričakovati, da bodo odhodki vse višji. Kaj višji – samo nižji so lahko! Na žalost! In to je dejstvo, katerega se moramo vsi zavedati.

Zaradi vsega naštetega moramo varčevati praktično na vseh proračunskih postavkah. Čeprav se vsi dobro zavedamo, da so potrebe bistveno višje. Na žalost smo na točki, ko ne moremo izbirati KJE naj varčujemo, ker moramo varčevati povsod. Vsekakor pa nam mora biti prioriteta področje sociale. Nikakor si ne moremo privoščiti, da bi v našem mestu prizadeli najbolj ranljivi del občanov. Zato me veseli, da je področje socialnega varstva tisto, ki ga nikakor ne krčimo, ampak ga celo nekoliko povečujemo. Pomembno se mi zdi tudi poudariti pomen sredstev za vzpodbujanje gospodarstva, ki jih v preteklih letih ni bilo. Povsod drugod je bilo žal nujno zniževanje, ki si ga nihče ni želel, a vendar je bilo nujno. Mestna občina Maribor je zaradi zadolževanj iz preteklih let dokaj močno zadolžena. Z letošnjim proračunom tudi zmanjšujemo neto višino zadolževanja za 1,3 MIO EUR. Kljub temu, da bo treba najeti kredit v višini 1,9 MIO EUR, bomo hkrati namenili kar 3,2 MIO EUR za odplačila starih dolgov.

Smo torej v situaciji, ki jo lahko primerjamo z nesrečnikom, ki je nekega dne izgubil službo, isti dan pa se je vrnil domov, kjer ga je čakal cel kup opominov pred izvršbo in hiša v slabem stanju. Nezavidljiva situacija torej. A ta nesrečnik se mora svoje situacije zavedati, bistveno mora zmanjšati svojo porabo in seveda – aktivno mora začeti z iskanjem nove službe.

In če se ta nesrečnik zaveda svoje situacije, se bi je morali zavedati tudi mi. Zato je prav, da smo pri svojih željah in zahtevah realni. Nobena demagogija ne bo pomagala temu mestu. Vsem tistim, ki želijo Mariboru le najboljše sporočam, da danes predstavijo realne pripombe, ideje in pomisleke o predlaganem proračunu, nato pa ga na glasovanju tudi potrdijo. Prepričan sem, da bo mestna uprava vse uresničljive in smotrne predloge upoštevala in jih vnesla v gradivo za drugo branje.

Pred nami je za trenutne razmere dober proračun in predlagam, da ga podpremo. Glede na to, da so kamere TV Slovenije zapustile to dvorano, predlagam, da populizem prihranite za prihodnjič, danes pa pokažete svojo konstruktivnost in odgovornost do Maribora.

A z odhodom kamer TV Slovenija so se k počitku odpravili tudi gospodje, ki sebi pravijo opozicija. Svoj nastop za javnost so opravili, za proračun pa jim je malo mar. A smo ga sprejeli tudi brez njih. Soglasno.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *